Friday, 6 February 2015

MARE DI DIRAC (IT):::::::SOVIET LOVE (IT)


MARE DI DIRAC je italský kolektiv který vytváří lo-fi, morbidní,a někdy rituálně založený zvuk, který míchá prvky terénní nahrávky, přírodní ozvěny, lidských hlasů, jemné elektroniky a výběr instrumentální / bicí záležitosti berou se ve starých varhanech, didgeridoo, tibetských zvoncích, mořské trubky, déšťového drumu & dalších prvků. Jejich zvuk se pohybuje někde mezi surovou rituální atmosféru, temné ponuré dronové hmoty a temně zatuchlého zvukového uměni " dark ‘n’ dank sound art." (Musique Machine Web Zine)
Spolupráce projekt se skládá ze tří italských experimentálních noisových umělců:
Lorenzo A. - minimální hluk, analogové elektroniky, zvukové objekty (kosti)...
Luca D. - různé elektro-akustické nástroje
Daniele D. - námořní trubka a analogové elektroniky
Mare Di Dirac are an Italian collective who create lo-fi, morbid, and sometimes ritual based sound that mix together elements field recordings, natural reverb, human voices, subtle electronics, and selection of instrumental / percussion matter taking in: old church organ, didgeridoo, Tibetan bells, marine trumpet, rain drum & other elements. Their sound falls somewhere between crude ritual ambience, murky grim drone matter, and dark ‘n’ dank sound art." (Musique Machine Web Zine)

Collaboration project consists by three italian experimental noise artists:
Lorenzo A. – minimal noise, analog electronics, sound objects (bones)
Luca D. – various electro-acoustic instruments
Daniele D. – marine trumpet & analog electronics
http://greytone.bandcamp.com/album/mare-di-dirac-tupilaq-cd-digital-grey014
https://www.youtube.com/watch?v=KfpFa6kLOF8

SOVIET LOVE
je duo / trio improvizace, která se zrodila během setkávání různých a navzájem se doplňujících světů: performativní zpěv a předměty Annalisa Pascai Saiu a eklektický kontrabas / elektrický baskytarysta Michele Anelli, ti společně, příjmají resonanci bubeníka Emilio Bernè slušivý trio. Soviet Love navrhuje cestu kolem několika poetických světů interpretovaných, zničených, rozložených, až do extrému.
"Na počátku bylo slovo, řekl, a slovo bylo Zvuk".

is a duo/trio of improvisation that born by the meeting of different and complementary worlds: the performative vocal and objects of Annalisa Pascai Saiu and the eclectic doublebass/electric bass player Michele Anelli that, together, receive the sonority of the drummer Emilio Bernè becoming a trio. Soviet Love propose a trip around several poetic worlds interpreted, destroyed, decomposed, taken to the extreme.
“In the beginning was the word, he said, and the word was the Sound”.
http://sovietlove.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LWuDy8JbfYY


No comments:

Post a Comment