Wednesday 22 April 2015

22.04.2015


Sec_ / Dario SanFilippo (it), Mooncup Accident (cz)fb event fb event

..........vstup 100kc
english? scroll, for sake

Mooncup accident

Elsa Aid wrote:

Improvizační duo Mooncup Accident vydává novou, v pořadí už třetí kazetu, obsahující bezmála čtyřicet minut "menstruačního blues". Název, který vyjadřuje spíš přání než realitu, říká: Dril je pryč.

Guturální, těkavá, bzučivá, hysterická a potlačovaná zvuková matérie by se dala popsat také jako rituální forma uspořádaná kolem dutiny. K počátkům žánru se spolu s Mooncup Accident dostáváme změnou perspektivy. Nejde jen o to, že k černé namísto pigmentu odkazuje světloplachost. Rozhodující je, že blues se zde znovu stává hudbou otroků. 

Žánr, ve kterém se během století namísto černi zabydlel kulturní podvod, se tříští a mění v materiál, v němž se člověk pohybuje jako na smetišti: formálně blues začíná od jedné struny, a pokud jde o obsah, emoce mají blízko k odpadkům – podobně jako při menstruaci.

Jako celek hudební produkce Mooncup Accident názorně ukazuje, jaká je pozice otroka. Jeho výraz je smíšen s prostředím, které ho zotročuje. Ozývá se z omezeného prostoru. Proto interpreti menstruačního blues pracují ve vrstvách. Únikovou cestu redukují na prohrabávání, ale také vršení.

Osvobozený otrok liberální doby sice neodmítá improvizaci, honorář ani cestování – ale to všechno chápe pouze jako další podobu otroctví, které nás definuje. Improvizovaný odpad je ohraničen momenty strojové práce a nuceného odpočinku.

SEC_ & Dario San filippo

analogová elektronika vs digitální elektronika, druh boje ve kterém můžete poslouchat od napájení
elektroniky v Karkowskim stylu elektro-akustické a další vyprávění "musique concrete" (Marchetti, Noetinger)
Právě vydali své první CD "Fame D'Aria" pro francouzský label Tsuku Boshi
http://tsukuboshi.wordpress.com/2014/11/21/dario-sanfilippo-sec_-out-now/

SEC_ je hudebník z Napoli podílí se na elektro-akustickém, musique concrete, zpětná vazba elektronika

Dario Sanfilippo je italský hudebník a výzkumník žijící ve Vídni, který se specializuje na zpětnou
vazbu systémy a nekonvenční syntézu
spolupracovníci Tim Hodgkinson, Thomas Lehn, Peter Kutin, Birgit Ulher …

;;............................................................................................................................................................................
Mooncup Accident

Improvising czech duo Mooncup Accident - by Jan Klamm (Klungundkrach's boss, Ruinu, Fuck it duet, Rouilleux atd ..) and Kristina Láníková, czech poet and visual artist) -
releases a new cassette filled with almost 40 minutes of dense menstrual blues. The title - more wishful than realistic - says: Drill Is Gone.

https://mooncupaccident.bandcamp.com/album/drill-is-gone

The guttural & buzzing, hysterical & suppressed sound mass produced on the record could also be described as a ritual form arranged around a hollow - like a termite nest which in the dark can appear as some sort of primitive architecture. With Mooncup Accident we approach the roots of blues by changing perspective: black doesn’t refer to complexion but to light sensitivity. This blues becomes the music of slaves once again. The genre that has turned into a cultural fraud during the course of one century is shattered and turned into a junkyard material.

The overall approach of Mooncup Accident is showing what the slave’s position is. His expression is mixed with the very environment that enslaves him. His voice is coming from a restricted area. The liberated slave of our times doesn’t refuse improvisation, money or travel - but he understands that it’s all just a next form of slavery which defines us. Improvised junk is restricted by moments of mechanical work and forced rest.


Sec_&Dario SanPhilippo (it)

It's analog electronics vs digital electronics, a kind of battle in which you can listen from the power electronics in Karkowski style to electro-acoustic and more narrative "musique concrete" (Marchetti, Noetinger).
They have just released our first CD "Fame D'Aria" for the french label Tsuku Boshi. You can have a look and listen here:
http://tsukuboshi.wordpress.com/2014/11/21/dario-sanfilippo-sec_-out-now/


SEC_ is a musician from Napoli involved in electro-acoustic, musique concrete, feedback electronics.
I work as a composer and improviser using especially reel-to-reel tape recorder and feedback connection between this and other devices. My work has been presented all around Europe in cultural institutions, festivals, concert halls, and many kind of venues, in solo or in collaboration with artists like Jerome Noetinger, Dave Phillips, Andy Guhl, Aspec(t), Valerio Tricoli, Ken Vandermark, Olivier Di Placido...
http://www.toxorecords.com/sec_

Dario Sanfilippo is an italian musician and researcher living in Wien, specialized in feedback systems and non-conventional synthesis, graduate in echology of sound with Agostino Di Scipio and published on magazines like Computer Music Journal (MIT Press) and International Computer Music Conference, collaborator of Tim Hodgkinson, Thomas Lehn, Peter Kutin, Birgit Ulher...
https://soundcloud.com/dario-sanfilippo/

No comments:

Post a Comment